Dom > Vijesti > Sadržaj
Što je Radio komunikacijski toranj
- Sep 20, 2017 -

Radio toranj je toranj i jarbol struktura koja se koristi za prijenos ili primanje radio valova, koristi kao hladnjak za radio odašiljanja antene ili kao podrška za odašiljanje i primanje antene.

Uglavnom se koristi u komunikacije, emitiranje, TV, radar, navigacija, daljinsko upravljanje i tako dalje. Komunikacija i emitiranje uglavnom koristi dugi val, srednji val, kratki val (komunikacija također možete koristiti mikrovalnu) za prijenos signala, TV koristi ultrashort val i mikrovalnu za prijenos signala, navigaciju uglavnom prenosi signal do srednji val.